Home » دو اقلیم by آندره موروا
دو اقلیم آندره موروا

دو اقلیم

آندره موروا

Published
ISBN :
ebook
242 pages
Enter the sum

 About the Book 

همواره می خواهیم ابدیت را در جایی غیر از اینجا جستجو کنیم؛ همواره نظر عقل را به چیزی غیر از ظاهر و موقعیت موجود متوجه می سازیم. یا انتظار می کشیم که بمیریم، مثل اینکه هر آنی که می گذرد، چیزی جز مردن و دوباره زیستن است. در هر لحظه زندگی تازه ای به ماMoreهمواره می خواهیم ابدیت را در جایی غیر از اینجا جستجو کنیم؛ همواره نظر عقل را به چیزی غیر از ظاهر و موقعیت موجود متوجه می سازیم. یا انتظار می کشیم که بمیریم، مثل اینکه هر آنی که می گذرد، چیزی جز مردن و دوباره زیستن است. در هر لحظه زندگی تازه ای به ما عرضه می شود. امروز، اکنون، بی درنگ این تنها غنیمت ماست. _آلنآندره موروا (1967-1885) داستان نویس،مقاله نویس و نویسنده داستانهای کودکان در نرماندی فرانسه به دنیا آمد.عمده شهرت وی به دلیل نگارش بیوگرافی(زندگی نامه)های زیبا،رمانتیک و شیوایی است که در آنها شرح حال افراد معروف فرانسه را به رشته تحریر درآورده است.وی اصلا یهودی بود و نام واقعیش امیل سالومون هرزوگ است. او در طول جنگ جهانی اول به ارتش فرانسه پیوست و در ابتدا به عنوان مترجم و سپس به عنوان افسر رابط انجام وظیفه کرد.موروا داستان نویسی را با نوشتن نوول سکوت سرهنگ برامبل Les Silences du Colonel Bramble در سال ۱۹۱۸ آغاز کرد که بر اساس تجربیاتش در جنگ آن را به صورت طنزآمیزی بر کاغذ آورد. به دنبال استقبال از این اثر، وی دومین داستان خود را نیز با نام مذاکرات دکتر اُ.گریدیLes Discours du Docterur O’Grady نوشت. در طول جنگ جهانی دوم نیز او به ارتش فرانسه ملحق شد و در نیروی آزادیبخش فرانسه خدمت کرد. پس از اشغال فرانسه در جنگ عالمگیر دوم ،موروا با همسرش به آمریکا رفت تا با نوشته های ضد نازیش به جنگ آلمانها برود. در سال ۱۹۴۶ بعد از پایان جنگ دوباره به فرانسه برگشت.او در سال ۱۹۵۱ رئیس هیات داوران جشنواره سینمایی کن بود. آندره موروا از سال ۱۹۳۸ عضو آکادمی فرانسه شد.